PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาและออกแบบสถานศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นที่คลองบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

BANGLAMUNG

 

BANGLAMUNG

โครงการศึกษาและออกแบบสถานศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นที่คลองบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Location : คลองบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Client    : องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : Master Plan, Detail Design, Feasibility